Covid-19 a zimní sezóna 2020/2021

(aktualizováno 19. října 2020)

Koronavirová nálada je (nejen) díky médiím stále mezi námi. Co to však znamená v souvislosti s plesy, večírky, eventy?

Plesy, eventy a večírky pořádané během nouzového stavu

Od 5. října 2020 vyhlásila vláda nouzový stav a znemožnila shromažďování, včetně pořádání společenských událostí. Jedná se o zásah vyšší moci — nastaly okolnosti, které pořadatel ani dodavatel nemohli ovlivnit, a proto ani jedna ze stran nemá povinnost hradit druhé straně žádné penále nebo storno poplatek.

Ačkoliv nás tato situace mrzí, musíme nařízení respektovat a žádná vystoupení během nouzového stavu nebudeme realizovat. Pokud by plošné zákazy pokračovaly, rádi se s vámi domluvíme na uspořádání akce v pozdějším náhradním termínu, a to za podmínek, které byly sjednány v rámci původní rezervační smlouvy, včetně sjednaných cen. Podmínkou je, aby náhrada proběhla do 365 dní od původního data konání.

Je i v našem zájmu, aby se událost uskutečnila a společně vynaložená energie na plánování nepřišla nazmar. Ačkoliv nelze s jistotou říci, jak bude vývoj situace pokračovat, věříme, že po Novém roce se situace začne zlepšovat. Než si náhradní termín stanovíte, kontaktujte nás nebo svého koordinátora, abychom datum mohli vybírat společně a sladit své kapacity.

Je důvod pro přesun plesu či večírku, který měl proběhnout od listopadu a dále?

Tuto otázku pravidelně konzultujeme s pořadatelskými agenturami, s provozovateli kulturních sálů i s dalšími dodavateli služeb. Od většiny subjektů máme kladné reakce — všichni intenzivně pracují na tom, aby za dodržení zvýšených hygienických opatření mohly plesy a události proběhnout, pokud vláda jejich pořádání umožní. Jak již minulé měsíce ukázaly, vládní mimořádné vyhlášky nelze jakkoliv předvídat. Dá se předpokládat, že do Vánoc 2020 nebude situace příliš příznivá. Je ovšem předčasné uvažovat nad tím, jaká situace bude od ledna dále. Situace se sice může zhoršit, ovšem může se i zlepšit. Pro úplné rušení plesů v roce 2021 zatím není důvod.

Mimořádné preventivní požadavky kapely MELODIKUM  v zimě 2020/2021:

– zázemí (šatna/místnost/prostor) vč. toalet, kam nebude umožněn vstup dalším osobám a návštěvníkům
– občerstvení (večeři) bezpečně zabalené a dodané do výše uvedeného zázemí
– omezení setkávání s dalšími účinkujícími, návštěvníky a dalšími osobami na nutné minimum (během hudební produkce nebudou mít další osoby na pódium přístup)
– bezpečný rozestup mezi účinkujícími a návštěvníky (min. 2 metry)

Co bude následovat v případě, že se pořadatel (maturitní třída, firma, obec) rozhodne pro zrušení plesu či večírku?

Pokud vyšší moc, resp. vládní a hygienická opatření, v daném termínu zcela neznemožní konání společenské události (nouzový stav nebo úplný zákaz pořádání), jedná se o dobrovolné zrušení ze strany pořadatele, proto by se storno události mělo řídit storno podmínkami v rezervační smlouvě. Než se pro zrušení rozhodnete, pečlivě zvažte všechny argumenty a možnosti, situaci zkonzultujte se svým koordinátorem. Značná část pořadatelů a budoucích maturantů se již utvrdila v tom, že se svého velkého večera nechtějí vzdát a jsou schopni večer zrealizovat i za předpokladu nižší kapacity sálu, nižších plánovaných výnosů a za zpřísněných opatření.

Nabízí se i možnost přesunu na náhradní termín. Z teoretického a právního hlediska i zde má nyní každý dodavatel či účinkující nárok na sjednaný storno poplatek dle podmínek v rezervační smlouvě, neboť zrušení události v původním termínu není v tuto chvíli ovlivněno zásahem vyšší moci (platná hygienická nařízení uspořádání společenské události upravují, ale neznemožňují). Objednání účinkujícího/dodavatele na nový termín by se pak mělo odehrát formou nové objednávky a dle aktuálních cenových podmínek.

COVID-19 a nedobrovolné zrušení události v dalších měsících

V případě, že by v době konání vámi plánované události vláda konání společenských a kulturních akcí zcela znemožnila, jedná se o zásah vyšší moci. V takovém případě nelze nárokovat žádné sankce ve formě storno poplatků, a to ze strany dodavatele ani pořadatele. To je důvod, proč se může pořadateli vyplatit vyčkat na později.

Závěrem: spokojme se s „málem“, skvělé jaro nikdo s jistotou zaručit nemůže.

Celý vývoj věcí (zejména v kulturní sféře) od března 2020 se nám samozřejmě nelíbí. Vláda rozpačitě vydává a mění svá nařízení a nijak nedefinovala, za jakých podmínek se budou omezení zmírňovat. Chápeme proto pořadatele, včetně maturantů, že jsou v nejistotě a neví, jak s přípravami naložit. Mnozí si svou událost plánovali s velkou vizí, která dříve bývala standardem a která má být nyní upravena či ‚osekána‘. Avšak sympatizujeme zde s pořekadlem, že „lepší vrabec v hrsti, než-li holub na střeše“.

Situace se za pár týdnů může vyvinout k lepšímu. Třeba po Vánocích 2020 nebo v momentě, kdy kompetentní osoba usoudí, že koronavirus je pod kontrolou a prohlásí jej „jen“ nové běžné onemocnění se srovnatelným „účinkem“, jako mnohé další choroby, které tu jsou s námi již dlouhá léta. Že jej nelze vymítit na absolutní nulu a že bude „dostačující“ chránit rizikové skupiny, kterým doporučí se neshromažďovat a pečlivěji se chránit. I to je názor, který stále zastává několik předních zdravotníků.

Může nastat i opačná varianta, že se rozhodnutím autorit mohou podmínky zhoršit, stávající omezení zpřísnit nebo prodloužit naneurčito. Bohužel nelze zaručit, že na jaře a v létě 2021 budou moci probíhat události v rozvolněnějším režimu, než během zimy 2020/2021, a že vůbec budou moci jakkoliv proběhnout. Jsou i maturanti, kteří se obávají, že po maturitě budou mít starosti s příjimačkami na VŠ.

Proto doporučujeme všem, včetně budoucích maturantů, aby vše pečlivě zvážili. Zrušení nebo přesun na jarní/letní termín v tuto chvíli není zárukou.

Nenechte se zastrašovat a ovlivňovat nepodloženými informacemi, ověřujte si fakta a rozhodujte se na základě racionálních argumentů.

Jsme tu pro vás, jsme otevřeni otázkám, řešením a kompromisům :)
Přejeme vám pevné zdraví a těšíme se na společná setkání! Tým MELODIKUM